Organizmy modyfikowane genetycznie

Organizmy modyfikowane genetycznie

W ostatnich latach wiele mówi się na temat tak zwanego genetycznie modyfikowanego pożywienia. Wydaje się jednak, że przeciętny człowiek posiada jedynie strzępy informacji na wspomniany temat, co w efekcie wpływa niestety na błędne postrzeganie pewnych procesów czy działań związanych z modyfikowaną żywnością. Warto zatem wiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. Przede wszystkim należy zatem zaznaczyć, że dziś modyfikowane genetycznie są nie tylko rośliny, ale także zwierzęta. W założeniach naukowców chodzi przede wszystkim o to, by badane obiekty udoskonalić, co w efekcie wpłynie pozytywnie na przemysł żywieniowy. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat działania badaczy rzeczywiście znacznie posunęły się do przodu. Warto jednak choć na chwilę zatrzymać się przy genezie organizmów modyfikowanych genetycznie. GMO – początki i charakterystyka Często zamiast terminu organizmy modyfikowane genetycznie w przestrzeniach naukowych używa się skrótu w postaci GMO. Litery pochodzą oczywiście od angielskiej nazwy tego zjawiska, które w pełnej wersji brzmi „genetically modified organisms”. Badaniami związanymi z modyfikacją genetyczną zajmuje się oczywiście inżynieria genetyczna. Głównym celem naukowców jest w jej zakresie zmiana genomów określonych roślin lub zwierząt po to, by uzyskać całkiem nowe cechy fizjologiczne lub zmienić cechy niepożądane. Prace nad GMO są stosunkowo młode, ponieważ pierwsze genetycznie zmodyfikowane organizmy powstały dopiero na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Pierwsze organizmy modyfikowane genetycznie Rozpoczęcie prac nad genetycznie modyfikowaną żywnością miało miejsce w roku tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym trzecim. Warto jednak przy tym dodać, że nie wcześniej niż trzynaście lat później GMO zaczęto wykorzystywać na przestrzeniach rolnych. Były to oczywiście próby, które dopiero jakiś czas później doprowadziły do komercyjnej produkcji. Co ciekawe, choć pierwsze badania skupiały się na zmianie genomu w tytoniu, w ostatecznym rozrachunku pierwsze <organizmy modyfikowane genetycznie...