Organizmy modyfikowane genetycznie

Organizmy modyfikowane genetycznie

W ostatnich latach wiele mówi się na temat tak zwanego genetycznie modyfikowanego pożywienia. Wydaje się jednak, że przeciętny człowiek posiada jedynie strzępy informacji na wspomniany temat, co w efekcie wpływa niestety na błędne postrzeganie pewnych procesów czy działań związanych z modyfikowaną żywnością. Warto zatem wiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. Przede wszystkim należy zatem zaznaczyć, że dziś modyfikowane genetycznie są nie tylko rośliny, ale także zwierzęta. W założeniach naukowców chodzi przede wszystkim o to, by badane obiekty udoskonalić, co w efekcie wpłynie pozytywnie na przemysł żywieniowy. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat działania badaczy rzeczywiście znacznie posunęły się do przodu. Warto jednak choć na chwilę zatrzymać się przy genezie organizmów modyfikowanych genetycznie.

GMO – początki i charakterystyka

Często zamiast terminu organizmy modyfikowane genetycznie w przestrzeniach naukowych używa się skrótu w postaci GMO. Litery pochodzą oczywiście od angielskiej nazwy tego zjawiska, które w pełnej wersji brzmi „genetically modified organisms”. Badaniami związanymi z modyfikacją genetyczną zajmuje się oczywiście inżynieria genetyczna. Głównym celem naukowców jest w jej zakresie zmiana genomów określonych roślin lub zwierząt po to, by uzyskać całkiem nowe cechy fizjologiczne lub zmienić cechy niepożądane. Prace nad GMO są stosunkowo młode, ponieważ pierwsze genetycznie zmodyfikowane organizmy powstały dopiero na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia.

Pierwsze organizmy modyfikowane genetycznie

Rozpoczęcie prac nad genetycznie modyfikowaną żywnością miało miejsce w roku tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym trzecim. Warto jednak przy tym dodać, że nie wcześniej niż trzynaście lat później GMO zaczęto wykorzystywać na przestrzeniach rolnych. Były to oczywiście próby, które dopiero jakiś czas później doprowadziły do komercyjnej produkcji. Co ciekawe, choć pierwsze badania skupiały się na zmianie genomu w tytoniu, w ostatecznym rozrachunku pierwsze <organizmy modyfikowane genetycznie wprowadzone na rynek były pomidorami. Amerykańscy naukowcy w wyniku przeprowadzonych badań potrafili zmniejszyć aktywność genu odpowiedzialnego za dojrzewanie i w wyniku tego ostatniego mięknięcie warzywa. W efekcie żywotność pomidorów zdatnych do spożycia była naturalnie dłuższa.

Modyfikacje genetyczne a ich rodzaje

W zależności od wdrażanych działań, w środowisku badawczym można wyróżnić kilka rodzajów modyfikacji genetycznych przeprowadzanych na roślinach czy zwierzętach. Najczęściej wymienia się trzy takie grupy. Pierwszą z nich jest sytuacja, w której badacze ingerują w aktywność określonych genów. Dzięki takim zabiegom można wpływać na przykład na wspomniany już proces dojrzewania i mięknięcia warzyw oraz owoców. To z kolei sprawia, że sprowadzane z daleka rośliny docierają do innych krajów w lepszym stanie. Kupując tak zmodyfikowaną żywność możemy ją również dłużej przetrzymywać w domu. Kolejną zmodyfikowaną grupą są produkty, w których dubluje się pozytywne geny odpowiedzialne na przykład za szybki wzrost. Trzecim sposobem genetycznego modyfikowania żywności jest wprowadzanie do organizmu genów należących do innych gatunków. Jest to mechanizm bardzo skomplikowany i nie zawsze się udaje. Rośliny tego typu określamy zwykle mianem organizmów transgenicznych.

Modyfikowane rośliny nierzadko spełniają bardzo ważną rolę we współczesnym świecie. Niektóre mikroorganizmy są dla przykładu odpowiedzialne za produkowanie insuliny, która z kolei pełni niebagatelną rolę w dziedzinie medycyny.