Nowoczesne sposoby promocji i marketingu

Nowoczesne sposoby promocji i marketingu

Marketing, czyli proces znajdowania, przewidywania czy wreszcie zaspokajania potrzeb konsumentów zrodził się w zasadzie już wtedy, gdy człowiek zajął się handlem. Idąc tym tokiem myślenia łatwo można zauważyć, iż działania marketingowe towarzyszą człowiekowi przynajmniej od kilku tysięcy lat, a zapewne można byłoby dowodzić, że o wiele dłużej. Jeśli chodzi o promocję, sprawa ma się podobnie. Nic zatem dziwnego, że na przestrzeni dziejów zarówno marketing, jak i promocja uplasowały sobie drogę na szczyt w kontekście szeroko pojętego handlu i świadczenia różnorodnych usług. Dziś wielu medioznawców, handlowców czy osób zajmujących się biznesem twierdzi, że bez odpowiedniej promocji czy działań marketingowych na rynku nie można przetrwać zbyt długo. Nie bez powodu utarło się zresztą powiedzenie, iż „reklama jest dźwignią handlu”. Co ciekawe, ta ostatnia na przestrzeni lat znacznie się zmieniała. Stare sposoby promocji i przetarte działania marketingowe w dobie dwudziestego pierwszego wieku nie przyniosłyby takiego sukcesu i zainteresowania ze strony konsumenta jak te, które tworzone są dziś w oparciu o nowoczesne technologie oraz innowacyjne rozwiązania z zakresu marketingu. Jakie działania związane z szeroko pojętą reklamą można dziś zatem wymienić mówiąc o nowoczesnej promocji? Okazuje się, że zarówno w przypadku marketingu, jak i w przypadku promocji i reklamy jest ich całkiem sporo.

Krótko o historii i zasadach działania marketingu

Choć wydaje się, że działania marketingowe nieobce były człowiekowi nawet w starożytności, o właściwym marketingu możemy mówić dopiero w kontekście ostatnich kilkuset lat. Wszystko zależy od tego, gdzie szukać genezy jego powstania i rozprzestrzenienia. Wielu badaczy uważa, że momentem przełomowym był rok 1450, czyli wynalezienie druku przez Gutenberga. Inni sądzą z kolei, że rewolucja techniczno-przemysłowa na przełomie wieków XVIII i XIX przyczyniła się do rozwoju i ugruntowania marketingu w świadomości społeczeństw o wiele bardziej. Z pewnością zrobiły to także media. Najpierw prasa, a potem kolejno radio, telewizja i wreszcie internet.

Nowoczesne metody wykorzystywane w działaniach marketingowych

Nowoczesne metody działań marketingowych związane jest – czego łatwo się domyślić – z przestrzenią internetową. Co ciekawe, w ostatnim czasie mówi się nawet o nowej odmianie marketingu, czyli oczywiście o marketingu internetowym. Mówiąc o tym ostatnim warto wspomnieć o trzech ważnych zagadnieniach odgrywających współcześnie bardzo ważną rolę. Po pierwsze o tak zwanym marketingu wirusowym. Najprościej rzecz ujmując MW jest dążeniem do tego, by klient sam rozprzestrzeniał informacje o danej działalności, jej usługach czy też produktach. Drugim rodzajem nowego marketingu (tym razem nieinternetowego) jest marketing partyzancki, który propaguje wyjście poza wszelkie schematy. Klient ma zainteresować się daną firmą dzięki nietypowej reklamie i atrakcyjnej formie przekazu. Ostatnią formą współczesnych działań marketingowych jest tzw. marketing szeptany. W tym przypadku firmę ma pozytywnie ocenić klient, dzięki czemu inne osoby przychylniej na wspomnianą ocenę spojrzą. Marketing szeptany bardzo dobrze funkcjonuje dziś w sieci internetowej.

Krótko o historii i zasadach działania promocji

Promocja to najściślej rzecz ujmując zabiegi i środki sprawiające, że dana grupa docelowa zdobywa świadomość związaną z istnieniem jakiegoś produktu, usługi czy marki. Odpowiednie działania promocyjne mają informować konsumentów, ale również budować pozytywną ocenę. Dzięki nowoczesnym formom reklamy – która jest narzędziem w rękach promocji – do klientów można dotrzeć dziś szybciej, skuteczniej i „na dłużej”.

Nowoczesne metody wykorzystywane w działaniach promocyjnych

poznańUlotki i reklamy w gazetach coraz częściej stają się nieefektywne w zderzeniu z oczekiwaniami konsumentów. Alternatywą dla wspomnianych form stają się nowoczesne wizualizacje 3d oraz innowacyjne animacje wykorzystywane chociażby w reklamach telewizyjnych. Jeśli chodzi o wizualizacje 3d, doskonale sprawdzają się one dla przykładu w branżach nieruchomości. Animacje są z kolei atrakcyjnym punktem wyjścia dla reklam sieci komórkowych czy sklepów. Innowacyjne projekty graficzne za pomocą obrazu, a często także i dźwięku przyciągają odbiorcę. Okazuje się również, że coraz częściej dużą rolę odgrywa komunikat słowny budowany za pomocą kalamburów, czyli przy pomocy gry opierającej się na wieloznaczeniowości wyrazów.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że nawet najlepsza reklama czy działania marketingowe nie wystarczą, jeśli produkt (bądź usługa) nie będzie spełniał oczekiwań docelowej grupy odbiorczej. Z drugiej strony nawet najlepszy biznes, sklep, produkt czy usługa nie sprzedadzą się w dobie dwudziestego pierwszego wieku same. Przede wszystkim dlatego, że konkurencja w zasadzie w każdej branży jest dzisiaj ogromna. Przepis na sukces wydaje się być zatem łatwy. Każdy przedsiębiorca złoty środek osiągnie wtedy, gdy połączy efektywny marketing i promocję z dobrym produktem lub usługami kierowanymi do swoich klientów.